Laboratoria przyszłości – Krok do nowoczesnej szkoły

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Według Ministerstwa celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, która będzie sprzyjać odkrywaniu talentów i rozwijaniu zainteresowań uczniów.

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Budżet programu to ponad miliard złotych. Pieniądze szkoły mogą wykorzystać na zakup nowoczesnego sprzętu służącego uczniom.


W momencie publikacji tego artykułu, pierwszy etap programu do którego mogły zgłaszać się szkoły samorządowe został zakończony. W drugim etapie, który uruchomiony będzie w tym roku, program zostanie rozszerzony o szkoły prowadzone przez inne podmioty (w tym niepubliczne) oraz polskie szkoły za granicą. Założeniem programu jest, aby od roku szkolnego 2022/23 wyposażenie trafiło do każdej szkoły podstawowej w Polsce.


Zgodnie z informacjami podanymi na stronie Ministerstwa w pierwszym etapie do programu przystąpiło 11819 szkół.

Wparcie przyznawane było na podstawie następujące algorytmu:

  • szkoła licząca do 100 uczniów dostanie maksymalnie 30 000 zł,
  • szkoła licząca od 101 do 200 uczniów dostanie maksymalnie 60 000 zł,
  • szkoła licząca od 201 do 234 uczniów dostanie maksymalnie 70 000 zł,
  • szkoła licząca co najmniej 235 uczniów dostanie maksymalnie 300 zł na każdego ucznia.

Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które będą musiały posiadać wszystkie szkoły podstawowe od 1 września 2022 roku), jak i dodatkowe (wybierane indywidualnie przez każdą szkołę).

W katalogu wyposażenia znalazły się m.in. takie sprzęty jak:

  • Drukarki 3D z akcesoriami,
  • Sprzęt do nagrań dedykowany do nauki prezentacji (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.),
  • Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami i innymi akcesoriami,
  • Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Zgodnie z harmonogramem szkoły samorządowe miały czas do 31 grudnia 2021 r. na zakup sprzętu za co najmniej 60% przeznaczonej kwoty. 2 lutego 2022 r. natomiast mija termin składania przez organy prowadzące informacji o wykorzystaniu wsparcia w 2021 roku.

W ostatnim czasie szkoły były zasypywane różnorodnymi ofertami na zakup sprzętu. Istotne jest, żeby nie podejmować pochopnych decyzji zakupowych i dokładnie rozważyć wybór odpowiedniego dostawcy. Najważniejsze by sprzęt służył dzieciom, dlatego szkoły powinny jednocześnie otrzymać środki na szkolenie kadry i serwisowanie urządzeń. Najgorsze by było gdyby sprzęt leżał zakurzony w szafie z powodu braku odpowiednio przeszkolonej kadry, albo by po kilku miesiącach użytkowania był już całkowicie niesprawny.

Szkoły, które zakupią sprzęt w ramach programu zobowiązane są do jego wykorzystywania podczas średnio co najmniej 3 godzin zajęć w każdym tygodniu nauki (zajęcia lekcyjne jak i pozalekcyjne). Wyposażenie musi być udostępniane do wykorzystania na wszystkich rodzajach zajęć w jakich mogą uczestniczyć uczniowie. Oznacza to zarówno zajęcia lekcyjne (wszystkich przedmiotów) jak i kółka zainteresowań, czy inne zajęcia pozalekcyjne. Zakupiony sprzęt powinien być również udostępniany uczniom do realizacji ich własnych projektów i przedsięwzięć możliwie bez ograniczeń.

Założenia programu są bardzo ciekawe, mają pomóc szkołom wkraczać w nowy trend edukacji opartej na metodologii STEM. Ale czy szkoły faktycznie będą odpowiednio przygotowane by w pełni wykorzystać możliwości powierzonego sprzętu pokażą najbliższe lata.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie rządowej gov.pl.