Dziennik elektroniczny (E-dziennik) – Przegląd rozwiązań

Choć dzienniki elektroniczne można stosować w Polsce już od 2009 roku (E-dziennik – Akty prawne), to szczególnie ostatnie lata przyniosły dynamiczny wzrost liczby polskich szkół korzystających z elektronicznej wersji dzienników. Zalet tego rozwiązanie jest wiele, ale do najważniejszych można zaliczyć transparencję informacji oraz efektywną komunikację między nauczycielami, uczniami, rodzicami i administracją szkoły.

Kluczowym zadaniem dzienników elektronicznych jest oczywiście dokumentacja przebiegu nauczania, obejmująca m.in. możliwość rejestracji ocen, frekwencji czy tematów lekcji. Jednakże współczesne e-dzienniki są najczęściej częścią bardziej rozbudowanych rozwiązań oferujących szereg dodatkowych funkcjonalności, m.in.:

 • planowanie lekcji, udostępnianie materiałów i przydzielanie zadań domowych;
 • komunikację między nauczycielami, uczniami, rodzicami i administracją szkoły;
 • mobilne aplikacje lub mobilne wersje serwisów internetowych do obsługi systemu na urządzeniach mobilnych (m.in. e-dzienniczki dla uczniów i rodziców);
 • prowadzenie dzienników zajęć pozalekcyjnych, świetlicy i pedagoga;
 • dystrybucję ogłoszeń szkolnych do określonych grup odbiorców (np. tylko nauczycieli lub uczniów/rodziców poszczególnych roczników);
 • analizę i raportowanie;
 • wyświetlanie informacji z dziennika (np. zastępstw czy komunikatów) na telewizorach;
 • integrację z systemem wydawania e-legitymacji;
 • integrację z zewnętrznymi systemami biurowymi (np. Microsoft Office, G Suite) lub systemami wideokonferencyjnymi (np. Microsoft Teams, Google Meet, Cisco Webex, Zoom. Więcej o systemach wideokonferencyjnych).

Poniżej przedstawiam zestawienie najpopularniejszych dzienników elektronicznych stosowanych w polskich szkołach.

Librus Synergia

Librus Sp. z o.o. z siedzibą główną w Katowicach to obok firmy Vulcan dwóch największych producentów oprogramowania dedykowanego dla instytucji edukacyjnych w Polsce. Według danych udostępnionych przez firmę Librus, około 12 000 polskich szkół korzysta z ich rozwiązań.

Jedną z głównych zalet Librusa jest to, że oprócz rozbudowanego e-dziennika, posiada w swojej ofercie dodatkowe produkty, m.in. oprogramowanie do obsługi sekretariatów szkolnych. Przy czym nie jest to tak rozbudowane portfolio jak w przypadku firmy Vulcan. Kolejnym wyróżnikiem jest szeroka integracja z systemami trzecimi, m.in. z programami biurowymi i systemami do wideokonferencji.

System Synergia jest dostępny w trzech wariantach (Basic, Systema i Altum). W zależności od wybranego wariantu system oferuje mniej lub bardziej rozbudowane funkcje. Dziennik elektroniczny wraz z dostępem mobilnym jest dostępny we wszystkich wariantach.

Dziennik elektroniczny Librus Synergia – kluczowe informacje:

 • Dedykowane aplikacje mobilne: Tak (Librus – wariant bezpłatny i płatny)
 • Komunikator tekstowy: Tak (Obsługa załączników)
 • Dzienniki dodatkowe (m.in. zajęć pozalekcyjnych): Tak
 • Moduł raportowy: Tak
 • Moduł zadań domowych: Tak
 • Moduł ogłoszeń: Tak
 • Moduł e-legitymacji: Nie
 • Integracja z programami biurowymi: Tak (Microsoft Office 365, Google G Suite)
 • Integracja z systemami wideokonferencji: Tak (Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, Cisco Webex)

Librus Synergia – Strona producenta
Librus Synergia – Logowanie do e-dziennika


Vulcan UONET+

VULCAN-logo

Firma Vulcan Sp. z o.o. została założona w 1988 roku we Wrocławiu, gdzie do tej pory mieści się siedziba główna firmy. To co szczególnie wyróżnia firmę Vulcan to jej szerokie portfolio produktów. W jej ofercie znajdziemy np. oprogramowanie kadrowo-płacowe, jak również dedykowane moduły m.in. do obsługi inwentarza, środków trwałych czy stołówki.

E-dziennik Vulcan UONET+ oferowany jest jako samodzielny program, albo jako część pakietu – Złoty abonament Optivum, zawierającego również inne wspomniane wyżej moduły. Pakiet jest oferowany w trzech wariantach, a dziennik elektroniczny jest dostępny we wszystkich z nich.

Opłaty za korzystanie z dziennika są zależne od ilości uczniów w szkole i zaczynają się od 1119zł (za rok) dla niewielkich szkół (do 150 uczniów).

Dziennik elektroniczny Vulcan UONET+ – kluczowe informacje:

 • Dedykowane aplikacje mobilne: Tak (Dzienniczek VULCAN, Lekcja+)
 • Komunikator tekstowy: Tak (Obsługa załączników wymaga samodzielnego wgrania plików na serwer)
 • Dzienniki dodatkowe (m.in. zajęć pozalekcyjnych): Tak
 • Moduł raportowy: Tak
 • Moduł zadań domowych: Tak
 • Moduł ogłoszeń: Tak
 • Moduł e-legitymacji: Tak
 • Integracja z programami biurowymi: Tak (Microsoft Office 365)
 • Integracja z systemami wideokonferencji: Tak (Microsoft Teams)

Vulcan UONET+ – Strona producenta
Vulcan UONET+ – Logowanie do e-dziennika


WizjaNet mobiDziennik

Kolejnym dziennikiem elektronicznym dostępnym w Polsce jest mobiDziennik firmy WizjaNet Sp. z o.o. z siedzibą główną w Bielsko-Białej. Firma WizjaNet działa już od 1998 roku i aktualnie obsługuje ponad 1100 placówek oświatowych.

Oprócz e-dziennika, firma posiada w swojej ofercie rozwiązania dedykowane do bibliotek (mobiBiblioteka) i przedszkoli (mobiPrzedszkole), jak również oprogramowanie dedykowane dla firm.

Na uwagę zwraca zgodność systemu z bardzo restrykcyjną normą ISO 27001 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. W konsekwencji system oferuje dodatkowe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo (m.in. dwuskładnikowe uwierzytelnienie czy rejestrację komputerów, które mają dostęp do platformy).

Dziennik elektroniczny WizjaNet mobiDziennik – kluczowe informacje:

 • Dedykowane aplikacje mobilne: Tak (mobiDziennik)
 • Komunikator tekstowy: Tak (Obsługa załączników)
 • Dzienniki dodatkowe (m.in. zajęć pozalekcyjnych): Tak
 • Moduł raportowy: Tak
 • Moduł zadań domowych: Tak
 • Moduł ogłoszeń: Tak
 • Moduł e-legitymacji: Nie
 • Integracja z programami biurowymi: Nie
 • Integracja z systemami wideokonferencji: Nie

mobiDziennik – Strona producenta
mobiDziennik – Logowanie do e-dziennika


Oprócz trzech powyższych dzienników, publikuję poniżej również odnośniki do stron dwóch innych rozwiązań dostępnych na rynku: Progman iDziennik i Edudziennik.

Progman iDziennik
Wolters Kluwer iDziennik

Progman iDziennik – Strona producenta
Progman iDziennik – Logowanie do e-dziennika

HMEDIA Edudziennik

Edudziennik – Strona producenta
Edudziennik – Logowanie do e-dziennika


Źródła:
Strony internetowe producentów (odnośniki powyżej)