Wpływ nauczania zdalnego na szkolne zespoły informatyczne [Raport]

Rok 2020 to nowy rozdział w edukacji. Wyzwania, które są widoczne dookoła nas nie są tylko chwilowe. Nie będzie już powrotu do przedwirusowego statusu quo.
Raport Absolute

Każdy może zaobserwować w jak ogromnym stopniu globalna pandemia wpłynęła na nasze szkoły i uczelnie. Na uczniów, rodziców, nauczycieli i wykładowców. Praktycznie z dnia na dzień zostaliśmy zmuszeni do wdrożenia nauczania hybrydowego i nauki zdalnej z naszych domów. Duży udział w tej transformacji napewno miały zespoły informatyków i administratorów (dalej zespoły IT) pracujące w instytucjach edukacyjnych.

W tym artykule przedstawię wyniki raportu amerykańskiej firmy Absolute badającej amerykański rynek edukacyjny, która przeanalizowała wpływ pandemii na pracę szkolnych zespołów IT. Badacze przeanalizowali dane z ponad 5 milionów urządzeń używanych w około 10 000 szkołach i instytucjach edukacyjnych w Stanch Zjednoczonych.

Nauczanie zdalne - Raport Absolute
Prawa: Absolute

Bazując na zebranych danych Absolute doszedł do czterech głównych wniosków:

1. Zespoły IT zarządzają znacznie większymi zasobami informatycznymi

Szkoły ze względu na zaistniałą sytuację zostały zmuszone do zakupu znacznych ilości urządzeń mobilnych, m.in. laptopów i tabletów. To samo dotyczy większości polskich szkół, gdzie kupowane były laptopy zarówno dla nauczycieli, jak i dla wybranych uczniów, którzy nie posiadali własnych urządzeń. Każde z tych urządzeń musiało być wcześniej odpowiednio skonfigurowane i w dalszej kolejności utrzymywane (aktualizowane, monitorowane, czyszczone) przez szkolnych informatyków i administratorów. Jednocześnie nie zwiększyły się środki przeznaczane na same zespoły informatyczne.

2. Monitorowanie i zarządzanie urządzeniami zdalnie jest dużym wyzwaniem dla zespołów IT

Wspomniane wyżej utrzymywanie urządzeń jest szczególnie trudne teraz, gdy urządzenia są większość czasu poza murami szkoły. Według raportu Absolute:

  • 20% urządzeń udostępnionych do pracy zdalnej nie było używane w ogóle w pierwszych miesiącach pandemii.
  • 41% szkół uważa monitorowanie urządzeń używanych zdalnie jako bardzo duże wyzwanie
  • Średnio 30 urządzeń zostało zagubione przez jedną szkołę w ostatnich 9 miesiącach.

3. Zdalne szkolenie i wsparcie techniczne użytkowników stanowi kolejne wyzwanie dla zespołów IT

Według raportu nauczyciele spędzają znacznie większą ilość czasu na próbach rozwiązania problemów technicznych, niż było to wcześniej gdy szkolenia odbywały się w szkole. Dodatkowym częstym problemem dla zespołów IT jest fakt, że nie zawsze mają one możliwość zdalnego połączenia się i zarządzania wszystkimi urządzeniami używanymi zdalnie.

4. Urządzenia używane zdalnie są często nieaktualne i słabo zabezpieczone

Ze względu na nagłą potrzebę zapewnienia nauczycielom i uczniom wielu urządzeń, bardzo często szkoły wykorzystywały przestarzałe urządzenia, które nie zawsze zapewniały użytkownikom pełne bezpieczeństwo. Dodatkowo możliwość kontroli i aktualizacji przekazanych urządzeń jest bardzo utrudnione przy nauczaniu zdalnym.

Jednocześnie raport Absolute wskazuje, że liczba urządzeń wyposażonych w oprogramowanie do zarządzania zdalnego wzrosła o 87% w okresie od września 2019 roku do czerwca 2020 roku, co jest bardzo pozytywną tendencją.

Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło…

Choć wnioski z raportu mogą brzmieć trochę negatywnie, to w szerszej perspektywie zmiany w sposobie nauki, które dokonują się od marca tego roku mają kolosalne, pozytywne skutki dla rozwoju technologii w szkołach w Polsce i na całym świecie. A wnioski z raportu to po prostu wyzwania, które stawia przed nami nowa rzeczywistość.

Na koniec chciałbym przytoczyć krótki, ale znaczący cytat z omawianego raportu:

Rok 2020 to nowy rozdział w edukacji. Wyzwania, które są widoczne dookoła nas nie są tylko chwilowe. Nie będzie już powrotu do przedwirusowego statusu quo. (…) Nauczanie zdalne staje się kluczowym elementem współczesnej edukacji. W takiej sytuacji technologiczna elastyczność staje się kluczowym wyznacznikiem efektywności szkół.


Źródła:

Raport – Distance Learning’s Impact on Education IT
https://www.absolute.com/go/reports/distance-learning-impact-education-it/

What Is Distance Learning’s Impact on Educational IT? – https://edtechmagazine.com/k12/article/2020/10/what-distance-learnings-impact-educational-it