EdTech – Co to właściwie oznacza?

EdTech to skrót od angielskiego Educational technology, czyli po prostu technologie edukacyjne. Studiując różne książki i portale branżowe można napotkać się na podobne choć nieznacznie różniące się definicje tego określenia. 

Jeżeli miałbym w jednym (chociaż rozbudowanym) zdaniu określić co dla mnie oznacza EdTech to byłaby to poniższa definicja:

EdTech to kombinacja nowoczesnych narzędzi technologicznych (oprogramowania, sprzętu) oraz innowacyjnych procesów i metodyk pedagogicznych w celu zwiększenia efektywności nauczania.

Wiem, że nie jest to może najprostsza z możliwych definicji, ale zawiera w sobie trzy kluczowe elementy:

  • Nowoczesne narzędzia – Choć w definicji mówimy tutaj głównie o fizycznym sprzęcie i oprogramowaniu, to oczywiście do narzędzi możemy zaliczać nowoczesne rozwiązania technologiczne, np. VR (wirtualna rzeczywistość) czy AR (rozszerzona rzeczywistość).
  • Procesy i metodyki pedagogiczne – I w tym przypadku oprócz “klasycznych” metodyk, wyróżniamy nowoczesne i bardziej innowacyjne metody jak np. blended-learning (nauczanie mieszane) czy micro-learning (mikro nauczanie).
  • Zwiększenie efektywności nauczania – To jest nasz cel. To właśnie po to rozwijane są technologie edukacyjne, aby nauczanie było jak najbardziej skuteczne i przy tym dawało wiele radości i satysfakcji.

Przeglądając Internet można natrafić na wiele błędnych twierdzeń na temat EdTech. Poniżej kilka przykładów:

  • EdTech ogranicza się tylko do sal lekcyjnych. Nieprawda! Wręcz przeciwnie, najnowsze rozwiązania EdTech dają możliwość swobodnego nauczania zarówno w sali lekcyjnej, jak i poza nią.
  • EdTech to tylko nowe programy i sprzęt. Nieprawda! Kluczowym elementem współczesnych technologii edukacyjnych są nowoczesne metodyki pedagogiczne. To one z pomocą technologii umożliwiają efektywne nauczanie.
  • EdTech to tylko nauczanie zdalne (e-learning). Nieprawda! Nowoczesne technologie edukacyjne mogą być stosowane zarówno w sali lekcyjnej, w domu i na wolnej przestrzeni.

Mam nadzieję, że ten artykuł przybliżył Wam choć trochę zagadnienie technologii edukacyjnej. W moich kolejnych artykułach będę bardziej szczegółowo poruszał poszczególne technologie, metodyki i zagadnienia.